Εκτύπωση

Δίκτυο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SES Net / Πανελλήνια Έρευνα


Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορεί – με κάποιες προϋποθέσεις – να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ιστορικά υψηλού ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι περισσότερες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν δισεπίλυτα προβλήματα εύρεσης κεφαλαίων ή πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εκτίμηση των αναγκών σε κεφάλαια (ή και άλλους πόρους) του συνόλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός που θα τα παρέχει με βιώσιμο τρόπο.

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2441042363

Fax: 2441071636

Ιστοσελίδα: www.sesnet.eu

Email: connect@sesnet.eu

Φόρμα Εισαγωγής

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Όροι και Προϋποθέσεις