Το Δίκτυο


Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - SES Net

Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός Εταιρικού Συμφώνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας, αρχικά σε τοπικό επίπεδο στην Π.Ε Καρδίτσας και καθώς αυτό θα αναπτύσσεται, την αντιγραφή και τη δυνατότητα ίδρυσής του σε άλλες περιοχές της χώρας, που θα οδηγήσει σε ένα υγιές εθνικό κοινωνικό χρηματοπιστωτικού μέσο.

Το εμπλεκόμενο χρηματοδοτικό περιβάλλον για το Εταιρικό Σύμφωνο Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο αποτελεί ένα υποσύστημα ενός δυνητικά μεγαλύτερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος περιέχει τρία ξεχωριστά αλλά συνυφασμένα μέρη ενδιαφερομένων:

Α) Την πλευρά της ζήτησης που περιέχει τις κοινωνικές επιχειρήσεις διαφόρων τύπων (π.χ. κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώσεις, κλπ)

Β) Η πλευρά των ενδιάμεσών που αποτελείται από την ίδιο το Εταιρικό Σύμφωνο Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAASA), δηλαδή τον αιτούντα και τους συν-αιτούντες στην παρούσα πρόσκληση που δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα όργανο κοινωνικής οικονομίας. Αυτοί οι αρχικοί εταίροι ωφελούνται από τη συμμετοχή και την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA, συν-αιτών), ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχή εισαγωγή ενός εργαλείου κοινωνικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
Τέλος, το σύστημα ολοκληρώνεται με

Γ) Την πλευρά της προσφοράς που ως τώρα αποτελείται από τους ατομικούς και τους θεσμικούς επενδυτές, (δηλαδή ιδιωτικά / επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, πλατφόρμες κοινωνικής χρηματοδότησης, ιδιώτες επενδυτές, κοινωνικές επιχειρήσεις), καθώς και άλλες οργανώσεις και ιδρύματα με ισχυρή δέσμευση να προσφέρουν στην κοινωνία των πολιτών και σε όσους έχουν ανάγκη. Η σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου είναι κάτω.

poster el

SOURCE: “Enriching the Social Finance Ecosystem: The Design of a Social Mutual Fund”,

Manolis Tzouvelekas, EMPA PhD Researcher, Dpt of Public Administration, Panteion University Athens

Η αξία του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας, είναι να ενδυναμώσει την κοινωνική και οικονομική αλλαγή μέσω κοινωνικά καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη και την ζήτηση που θα προκύψει είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1: Εκπαίδευση μελών & υπαλλήλων των κοινωνικών επιχειρήσεων στην κατανόηση των εργαλείων κοινωνικής χρηματοδότησης, τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής στον τομέα τους. Εκπαίδευση για τον Κοινωνικό Έλεγχο (Social Audit), Λογιστικά και Αναφορές. (Ο Κοινωνικός και Λογιστικός έλεγχος λειτουργεί συνεχώς ως ένα σύστημα ανάδρασης, σε όλα τα στάδια της πορείας της δομής).

Βήμα 2: Δημιουργία μιας πλατφόρμας συζήτησης με διάφορους ενδιαφερόμενους (επενδυτές) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το Εταιρικό Σύμφωνο Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας.

Βήμα 3: Συζήτηση σε βάθος με τους νομοθέτες, Υπουργεία: Εργασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Βήμα 4: Παρακολούθηση με σχόλια, αντιρρήσεις, ενισχύοντας το μοντέλο του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας

Βήμα 5: Τελική ανατροφοδότηση και καθορισμός ελλείψεων, διαφημιστική καμπάνια.

Βήμα 6: Ίδρυση του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας και ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων.

Βήμα 7: Αρχικό στάδιο προετοιμασίας.

Βήμα 7α: Έναρξη του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας.

Η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες είναι ότι οι συλλογικές επενδύσεις, η αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, ένα νέο πεδίο και παράδειγμα επενδύσεων (ηθικές, εναλλακτικές, βιώσιμές), θα λειτουργήσουν μάλλον ως καταλύτης για τη δημιουργία άλλων κοινωνικών οικονομικών εργαλείων στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας είναι να ενδυναμώσει την κοινωνική αλλαγή μέσω κοινωνικά καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας ο στόχος είναι να εμπλέξει τους συμμετέχοντες διαφόρων ικανοτήτων, την επιρροή και τη γνώση για το Εταιρικό Σύμφωνο Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας και των δυνατοτήτων του.

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2441042363

Fax: 2441071636

Ιστοσελίδα: www.sesnet.eu

Email: connect@sesnet.eu

Φόρμα Εισαγωγής

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Όροι και Προϋποθέσεις