Εκτύπωση

Δράσεις του Έργου SES-net


Το έργο περιλαμβάνει πολλές δράσεις οι οποίες ομαδοποιούνται σε Πακέτα Εργασίας, τα οποία είναι:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (WP1): Διαχείριση Έργου
  • Πακέτο Εργασίας 2 (WP2): Αποτίμηση της πιθανής ζήτησης (Έρευνα πεδίου, συναντήσεις εταίρων, αξιολογήσεις, ανάπτυξη δικτύου)  
  • Πακέτο Εργασίας 3 (WP3): Μνημόνιο Συνεργασίας – Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Συνεργασία Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής
  • Πακέτο Εργασίας 4 (WP4): Αποτίμηση της καταλληλότητας και της σκοπιμότητας ενός βιώσιμου μηχανισμού κοινωνικής χρηματοοικονομικής
  • Πακέτο Εργασίας 5 (WP5): Δράσεις Επικοινωνίας, διάχυσης της πληροφόρησης και εκπαίδευσης Συνεργασία Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής

 

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2441042363

Fax: 2441071636

Ιστοσελίδα: www.sesnet.eu

Email: connect@sesnet.eu

Φόρμα Εισαγωγής

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Όροι και Προϋποθέσεις