Εκτύπωση

Εταίροι – Ομάδα


logo anka      Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ


Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι η υλοποίηση αυτοτελών προγραμμάτων και έργων. Αυτά εντάσσονται σε μία συγκεκριμένη στρατηγική που αποφασίζεται από μια τοπική εταιρική σχέση στην οποία ανήκουν φορείς της Αυτοδιοίκησης και του συνεργατισμού. Τα έργα και τα προγράμματα που υλοποιεί η εταιρία αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην  εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Ελλάδος.

Περισσότερα στοιχεία στον ιστοχώρο www.anka.gr

febea

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA)

Η FEBEA αποτελεί διεθνή ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2001 και υπόκειται στη Βελγική νομοθεσία. Η FEBEA συνασπίζει 24 μέλη που εδρεύουν σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 μέλη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.). Τα μέλη της έχουν διαφορετικές νομικές μορφές, αλλά μοιράζονται από κοινού τους ίδιους προβληματισμούς για τη διαφάνεια, την κοινωνική και την περιβαλλοντική χρησιμότητα. Επιπρόσθετα, για τη δημιουργία ενός χώρου ανταλλαγής και διαμοιρασμού εμπειριών, η FEBEA στοχεύει στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων ικανών να συνδράμουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες στο πεδίο της εναλλακτικής χρηματοοικονομικής.

Η FEBEA έχει ιδρύσει την χρηματοοικονομική εταιρεία SEFEA που διευθύνεται από την Ηθική και Λαϊκή Τράπεζα (Banca Popolare Etica) στην Πάδοβα της Ιταλίας.

Περισσότερα στοιχεία στον ιστοχώρο www.febea.org

 

logo bvba 

bvba Helde

 

Logo Syneter    Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 ως Πιστωτικός Αστικός Συνεταιρισμός. Από το 1997, μετά την λήψη της σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδας, λειτουργεί με την παρούσα μορφή. Οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Τράπεζας είναι η διασφάλιση ρευστότητας, η κεφαλαιακή επάρκεια, η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων, η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας και η συμπίεση των λειτουργικών δαπανών. Επίσης αναζητά συνεργασίες για τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα συνεχίσει να εστιάζει στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον αγροτικό τομέα, στη λιανική τραπεζική, όπου και διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Η Τράπεζα καλύπτει όλες τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές δραστηριότητες στην Καρδίτσα διευρύνοντας συνεχώς τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.      

Περισσότερα στοιχεία στον ιστοχώρο www.bankofkarditsa.gr/

 

 

logo eetaa    Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε)

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985. Λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το ΕΣΠΑ, το Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη” και το Ε.Π “Αλιεία”. Με αυτή την ιδιότητα καλεί ωφελούμενους, κυρίως φορείς ΟΤΑ Α’ βαθμού για την εφαρμογή τεχνικών έργων με έμφαση στις υποδομές (π.χ δίκτυα παροχής νερού, αναμόρφωση αστικών περιοχών, βελτίωση πρασίνου, κατασκευή δρόμων, κατασκευή δημοτικών κέντρων πολλαπλών χρήσεων, περιβαλλοντική ανάπλαση κλπ). Επιπρόσθετα, αποστολή της ΕΕΤΑΑ είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καλύπτοντας ανάγκες σε συστήματα διαχείρισης, στην τήρηση διαδικασιών και στην εισαγωγή τεχνογνωσίας.

Περισσότερα στοιχεία στον ιστοχώρο www.eetaa.gr

 

 

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2441042363

Fax: 2441071636

Ιστοσελίδα: www.sesnet.eu

Email: connect@sesnet.eu

Φόρμα Εισαγωγής

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Όροι και Προϋποθέσεις